Home » Bestuur

Het bestuur van het SOL is als volgt:

 

Voorzitter          : Marina Klappe, voorzitter.sol@gmail.com   

Secretaris          : secretaris.sol@gmail.com 
Penningmeester : Bert Kuijk, penningmeester.sol@gmail.com
2e secretaris       : Ton Weverink 
Bibliothecaris     : Ton Weverink, bibliothecaris.sol@gmail.com                    

Algemeen lid     : Johan Boswinkel

Algemeen lid     : Diede Mensink
Algemeen lid     : Maurits Stokhof