Home » Contact » Privacy Policy (AVG)
AVG
De nieuwe privacywetgeving, Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is per 25 mei 2018 in werking getreden. Iedere organisatie dient hieraan te voldoen. 
Deze wet ziet erop toe dat bedrijven en instellingen op correcte wijze met persoonsgegevens omgaan. Dit geldt uiteraard ook voor het Stedelijk Orkest Lebuïnus. En daarom heeft het SOL een Privacy Policy opgesteld.
 
Hieronder leest u de Privacy Policy: